Hướng dẫn sử dụng Hương Vòng Trầm Hương Tuệ Giác

Hướng dẫn sử dụng trầm hương vòng Tuệ GIác

  1. Dùng tay tách vòng trầm ra

  1. Sau đó dùng bật lửa đốt và bỏ vào trong lư hoặc gắn lên đầu gắn và bỏ vào trong lư

Hoặc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *