Vải Địa Kỹ Thuật

Showing all 2 results

Vải địa kĩ thuật được chế tạo từ những sản phẩm phụ của dầu mỏ, từ một hoặc hai loại polymer (polyamide) như polyester và/hoặc polypropylen. Tùy theo hợp chất và cách cấu tạo, mỗi loại vải địa kĩ thuật có những đặc tính cơ lý hóa như sức chịu kéo, độ dãn, độ thấm nước, môi trường thích nghi v.v…khác nhau.

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật ART 9

Vải Địa Kỹ Thuật

Vải Địa Kỹ Thuật ART7

Gọi ngay
challenges-icon chat-active-icon