Nhựa Đường IRAN
FREE SHIPPING & RETURN
free shipping and return
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Nhựa Đường IRAN

availability:In stock

sku:

Xem nhanh

– Xuất xứ:IRAN

– Trọng lượng tịnh: 185 kgs/1phi

– Trọng lượng cả bì: 195 kgs/1phi

– Trạng thái: Dạng đặc đóng phi

9.200 ₫

Product Description

IMG_2057 201210080606_cach_bat_tay.jpg.aspx

Nhựa đường đặc đóng thùng M60/70 iran

– Xuất xứ: IRAN

– Trọng lượng tịnh: 185 kgs/1phi

– Trọng lượng cả bì: 195 kgs/1phi

– Trạng thái: Dạng đặc đóng phi

– Công dụng: Dùng trong việc việc tưới lớp dính bám, tưới láng nhựa và tưới thấm nhập nền mặt đường.

Nhựa đường  810  cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, tiêu chuẩn của ngành và quy định của Bộ giao thông vận tải. Có chứng chỉ chất lượng phù hợp với Mác 60/70 theo quy định tại 22TCN 279-01 do Viện khoa học công nghệ Giao thông vận tải cấp

No. Chỉ tiêu thí nghiệm-Testing item Đơn vị

Unit

Kết quả

Result

Yêu cầu kỹ thuật

Specification

TCVN 7493:2005

Tiêu chuẩn thí nghiệm

Test method

1 Độ kim lún ở 250C – Penetration at 250C, 0.1mm, 5s 0.1mm 64 60 – 70 TCVN 7495:2005
2 Độ kéo dài ở 250C – Ductility at 250C, 5cm/min Cm > 100 Min 100 TCVN 7496:2005
3 Điểm hóa mềm (dụng cụ vòng và bi) – Softening Point (R&B method) oC 49.5 Min 46 TCVN 7497:2005
4 Điểm chớm cháy (cốc mởcleveland) – Flash Point (Cleveland Open Cup) oC 255 Min 232 TCVN 7498:2005
5 Tổn thất khối lượng sau gia nhiệt ở 1630C trong 5 giờ – Loss on heating at 1630C for 5 hours % 0.046 Max 0.5 TCVN 7499:2005
6 Tỷ lệ kim lún sau gia nhiệt ở 1630C trong 5 giờ so với ban đầu – Penetration of residue, % of original % 92.07 Min 75 TCVN 7495:2005
7  Độ hòa tan trong Trichloroethylene – Solubility in Trichloroethylene % 99.72 Min 99 TCVN 7500:2005
8 Khối lượng riêng – Specific Gravity g/cm3 1.021 1.00 – 1.05 TCVN 7501:2005
9 Độ dính bám với đá – Coating criteria (Boiling method) Cấp 4 Min cấp 3 TCVN 7504:2005
10 Hàm lượng Parafin % Max 2.0
Nhận xét:  Mẫu nhựa có các chỉ tiêu thí nghiệm phù hợp với Mác 60/70 theo quy định tại 22TCN 279-01

Remark:  Tested properties of asphanlt sample are found to meet Grade 60/70 og 22TCN 279-01

 

custom contents goes here